Polityka prywatności

Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki RaportInsta.pl gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (każdy „Użytkownik”).

Osobiste informacje identyfikacyjne

Możemy gromadzić dane osobowe od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą Stronę, rejestrują się w Witrynie oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy na naszej Stronie . Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie adresu e-mail. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą stronę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam te informacje. Użytkownicy mogą zawsze odmówić dostarczenia osobistych informacji identyfikacyjnych, z wyjątkiem tego, że może to uniemożliwić im angażowanie się w określone działania związane z Witryną.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Możemy zbierać nieosobowe dane identyfikacyjne Użytkowników, gdy wchodzą w interakcję z naszą Stroną. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ komputera i informacje techniczne o użytkownikach, środki połączenia z naszą Stroną, takie jak używany system operacyjny i dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Pliki cookie przeglądarki internetowej

Nasza witryna może wykorzystywać „pliki cookie” w celu zwiększenia komfortu użytkowania. Przeglądarka użytkownika umieszcza pliki cookie na dysku twardym w celu prowadzenia dokumentacji, a czasami w celu śledzenia informacji o nich. Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała, gdy pliki cookie są wysyłane. Jeśli to zrobią, zauważ, że niektóre części Witryny mogą nie działać prawidłowo.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

RaportInsta.pl może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

    Aby uruchomić i obsługiwać naszą stronę.
    Twoje dane mogą być potrzebne do prawidłowego wyświetlania treści w Witrynie.
    Aby poprawić obsługę klienta.
    Informacje, które podajesz, pomagają nam skuteczniej odpowiadać na żądania obsługi klienta i potrzeby wsparcia.
    Aby spersonalizować wrażenia użytkownika.
    Możemy wykorzystywać informacje zbiorcze, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnionych w naszej Witrynie.
    Aby poprawić naszą stronę.
    Możemy wykorzystywać opinie, które przekazujesz w celu ulepszania naszych produktów i usług.
    Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail.
    Możemy użyć adresu e-mail do wysyłania informacji o użytkowniku i aktualizacji dotyczących ich zamówienia. Może również służyć do odpowiadania na ich zapytania, pytania i / lub inne żądania.

Jak chronimy Twoje informacje

Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na naszej stronie.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wynajmujemy danych osobowych Użytkowników innym osobom. Możemy udostępniać ogólne zagregowane informacje demograficzne niezwiązane z żadnymi danymi osobowymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników z naszymi partnerami biznesowymi, zaufanymi podmiotami stowarzyszonymi i reklamodawcami w celach opisanych powyżej. Możemy używać zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc nam prowadzić naszą działalność i Witrynę lub administrować działaniami w naszym imieniu, takimi jak wysyłanie biuletynów lub ankiet. Możemy udostępniać dane użytkownika stronom trzecim w tych ograniczonych celach, pod warunkiem, że wyrazili na to zgodę.

Biuletyny elektroniczne

Gdy użytkownicy zarejestrują się na naszej stronie, automatycznie włączają się do naszej listy mailingowej i otrzymają wiadomości e-mail, które mogą zawierać informacje o firmie, aktualizacje, powiązane informacje o produktach lub usługach itp. Możemy używać zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc nam prowadzić naszą działalność oraz Witryna lub administrowanie działaniami w naszym imieniu, takie jak wysyłanie biuletynów lub ankiet. Możemy udostępniać dane użytkownika stronom trzecim w tych ograniczonych celach, pod warunkiem, że wyrazili na to zgodę.

Zmiany w tej polityce prywatności

Raportinsta.pl ma prawo do aktualizacji tej polityki prywatności w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na głównej stronie naszej strony. Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być informowanym o tym, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest okresowe zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności i zapoznanie się z modyfikacjami.
Twoja akceptacja tych warunków

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na tę politykę. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, nie korzystaj z naszej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tej polityce zostanie uznane za akceptację tych zmian.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej Strony lub transakcji z tą Stroną, skontaktuj się z nami.