Regulamin

Regulamin
 
Przed użyciem RaportInsta.pl przeczytaj uważnie niniejsze Warunki.

Korzystając z RaportInsta.pl oświadczasz, że przeczytałeś regulamin i zgadzasz się przestrzegać tych wytycznych.

RaportInsta.pl nie jest w żaden sposób powiązany z Instagramem, Facebookiem ani innymi partnerami Instagram.
Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie zasad Instagramu i wszelkich przepisów prawa.
Nie ponosimy odpowiedzialności za twoje działania i ich konsekwencje. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli twoje konto Instagram zostanie zablokowane lub zbanowane z jakiegokolwiek powodu.
Wymagamy podania nazwy użytkownika i hasła na Instagramie, aby uzyskać wymagane informacje na Instagramie. Nie przechowujemy, nie przekazujemy ani w inny sposób nie rozpowszechniamy Twojego hasła osobom trzecim.
Nie możemy zagwarantować ciągłej, nieprzerwanej i bezbłędnej obsługi RaportInsta.pl.
Zgadzasz się, że przy zakupie naszej usługi wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się z tym, co kupujesz, i nie złożysz fałszywego sporu za pośrednictwem PayPal.
Nie oferujemy zwrotów, jeśli korzystasz z naszej płatnej usługi.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub wycofywania całości lub dowolnej części naszego serwisu lub jakiejkolwiek jego zawartości w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy Warunki uległy zmianie.
RaportInsta.pl nie toleruje spamu. Jeśli używasz spamowych nazw użytkowników lub tworzysz wiele nowych kont zostaniesz pozbawiony możliwości korzystania z RaportInsta.pl.